Posted by admin on June - 17 - 2018 | Comments Off

Sektor pieniężny jest stałym procesem zmiany oszczędności w kapitał, który odbywa się za pośrednictwem inwestorów finansowych i rzeczowych za pomocą instrumentów walutowych. Inaczej mówiąc rynek pieniężny zajmuje się handlem kapitału, oraz przesunięciem go od inwestorów posiadających go w nadmiarze do tych, jacy go potrzebują. Jednym z rodzajów rynku finansowego jest rynek pieniężny, jakiego przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu, do jednego roku. Występują tutaj wobec tego lokaty przez zastosowanie czeków, weksli, i kredytów terminowych. Drugim jest rynek kapitałowy, gdzie termin zwrotu jest dłuższy niż jeden rok i stosuje się tu instrumenty walutowe, którymi są akcje, obligacje i kredyty długoterminowe – inwestycje to też rozwój, wypróbuj Wsparcie MŚP Podkarpackie. Są to dwa fundamentalne elementy, bez których nie ma prawo istnieć rynek monetarny.

Comments are closed.